NJ Magazine's Blog

Broken English

1896 view(s)

Broken English

SIGN LANGUAGE

สวัสดีค่ะน้องๆ ทุกคน กลับมาพบกับ The Grammar Police อีกครั้ง วัน
ก่อนตอนแวะเวียนไปหน่วยงานของรัฐบาลแห่งหนึ่ง ก็ได้เจอป้ายนี้แปะบนฝาผนัง เห็น
แล้วก็ดีใจเพราะคนติดป้ายคงอยากให้เราได้รู้ว่าประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเรามีกี่ประเทศ
และสะกดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
แต่ เดี๋ยวก่อน! ตี๊ด...ตี๊ด... เซ็นเซอร์ตรวจจับทำงาน ป้ายนี้มันผิดนะเนี่ย!

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า ASEAN ย่อมาจาก Association of Southeast Asian
Nations ที่แปลว่า สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นั่นเอง ซึ่งตอนนี้มีประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน
ดารุสซาลาม เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา

โดยชื่อภาษาอังกฤษของแต่ละประเทศ
ก็คือ Thailand, Indonesia, Malaysia,Philippines, Singapore, Brunei
Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laosและสุดท้าย Cambodia แต่ป้ายนี้ดันสะกดชื่อ
ประเทศพม่าผิด จาก Myanmar กลายเป็น Myamar ซะงั้นน้องๆ ต้องจำชื่อภาษาอังกฤษของแต่ละประเทศไว้ให้ขึ้นใจนะจ๊ะ เพราะเดี๋ยวเราก็จะรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว ถ้าใครสะกดผิด เหมือนป้ายนี้ อายเขาตายเลย

         

Cr. The Grammar Police

 

Tags:
#