Benizio's Blog

ซ้อมไว้ๆ แล้วอีกสองเดือนเจอกัน Taylor Swift Red Tour 2014 ;)

1115 view(s)

ตื่นเต้นๆๆๆ

อีกสองเดือนกว่าๆ Taylor swift จะมาแล้ว มาซ้อมกันก่อนไปคอนเสิร์ทกันหน่อย!!!!