Benizio's Blog

กระต่ายน้อย !?

6275 view(s)

หลายคนคงคุ้นกันดีกับคำว่า RABBIT ที่แปลว่า กระต่าย

แต่นอกจากคำนี้ยังมีคำอื่นด้วยที่แปลว่า กระต่ายเหมือนกัน

ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง

BUNNY (คำนี้เด็กๆชอบใช้เรียกกระต่ายน้อยตัวเล็กๆ ฟังดูน่ารัก)

HARE (กระต่ายป่า วิ่งเร็ว ปราดเปรียวกว่ากระต่ายเลี้ยง)

CONY (กระต่าย - หลายคนคงคุ้นชื่อนี้จากสติกเกอร์ LINE; Brown and Cony)

นึกออกเท่านี้ แต่ใครคิดออกอีกก็แชร์มาได้เลยเด้อ ;)

 

แต่เจ้าตัวนี้ ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดี แต่ใครที่ได้เห็นต่างก็ขนานนามเจ้าขนฟูนี้ว่า 

MONSTER BUNNY!!!

 

 

โอ้ว! อยากมีไว้เลี้ยงสักตัว 555